Najbardziej szokujące zeznania sądowe

Wypowiedzi osób, które były obecne na miejscu zbrodni. Zeznania świadków są pomocne nie tylko w celu odnalezienia sprawcy, ale ujawniają często zaskakujące fakty dotyczące czynów karalnych.