Mormońska poligamia

Autorzy programu śledzą kolejne etapy chrztu ośmioletniej Fiony. Dziewczynka w ramach uroczystości musi zademonstrować swoje zrozumienie dla wiary. Filmowcy towarzyszą też Arthurowi i jego synowi Erzie w czasie podróży do Salt Lake City.