Mormońska poligamia

Autorzy programu prezentują tradycje i zwyczaje członków ortodoksyjnego odłamu mormonów z Fundamentalnego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.