Morderstwa w Midsomer

Żona Barnaby'ego, Joyce, odkrywa zwłoki Ruth Fairfax, malarki - amatorki, poznanej na jednym z plenerów na terenie Midsomer Florey. Barnaby i Troy badają życiorys Ruth, która miała prawdopodobnie podwójną tożsamość.