Młody Sheldon

Stworzona przez Sheldona baza danych poróżnia go z niektórymi studentami na uniwersytecie. W kościele pojawia się krytyka wypożyczalni wideo Buni.