Młody Sheldon

Uniwersytet składa ojcu Sheldona bardzo korzystną propozycję pracy w nadziei, że mały geniusz zacznie u nich studiować. Georgiemu udaje się dostać pracę u nowego partnera babci. Mary postanawia rozprawić się z problemem chciwości w domu.