Młody Sheldon

Dr Sturgis rekomenduje Sheldona i Missy do udziału w badaniu naukowym na temat bliźniąt. Mary jest zła na Sheldona, który zaczyna się wywyższać.