Młody Sheldon

Sheldon stwierdza, że przed studiami musi opanować jazdę na rowerze bez bocznych kółek. Pomaga mu w tym Missy. Mary i George sprzeczają się o to, jak powinien zachowywać się rodzic.