Młody Sheldon

Doktor Sturgis je obiad z rodziną Cooperów. Przy stole wywiązuje się dyskusja o czarnych dziurach oraz innych wszechświatach.