Młody Sheldon

Nauczyciele mają dosyć Sheldona, który upokarza ich na lekcjach. Dyrektor wzywa do szkoły Mary i George'a. Radzi im, żeby posłali syna do szkoły dla utalentowanych dzieci. Jedynym problemem jest odległość - placówka mieści się w Dallas. Wszyscy nauczyciele oraz sam zainteresowany są zachwyceni tym pomysłem. Kiedy Cooper wyjeżdża, rodzina szybko zaczyna za nim tęsknić.