Misja: recykling

Po zakończeniu służby na morzu wiele maszyn staje się bezużytecznych. Niektóre stare okręty wojskowe są wykorzystywane jako cele ostrzału podczas ćwiczeń bojowych. Te, którym nie udaje się zapewnić nowego życia, trafiają na złom.