Misja: recykling

Przestarzałe, opuszczone budynki nie służą już społecznościom i często bywają rozbierane. Tymczasem materiały użyte do ich stworzenia mogą być ponownie wykorzystane.