Miasteczko South Park

odcinek 8

Uczciwość dziennikarska Jimmy'ego koliduje z ideologią Dyrektora PP.