Miasteczko South Park

odcinek 12

Stan po wypełnieniu testu przygotowanego przez scjentologów dowiaduje się, że ma depresję. Zmienia religię. Z czasem współwyznawcy zaczynają postrzegać go jako reinkarnację ich przywódcy.