Mentalista

Jane ma podejrzenia co do pewnego pułkownika. Aby je rozwiać, otwiera zamkniętą przed laty sprawę.