Mentalista

Zostaje zamordowany geniusz matematyczny, Noah Valiquette. Żona ofiary twierdzi, że Noah często grywał w szachy z Tolmanem Bundigerem,prowadzącym firmę produkującą zabezpieczenia informatyczne.