Mentalista

Podczas przyjęcia na cześć wydawcy gazety 'The Daily Observer' ginie Xander Harrington, wyznaczony na następcę ojca. Jane i Lisbon ustalają, że pismo miało niebawem opublikować materiały obciążające członków sekty Visualize.