Mentalista

Lisbon podejmuje się misji specjalnej. W tym celu musi się przebrać za więźniarkę. Tylko w tym stroju może nakłonić inną osadzoną, żeby zdradziła kryjówkę swojego chłopaka.