Mentalista

Jane podejmuje się ryzykownej akcji złapania szajki złodziei dzieł sztuki. W tym celu potrzebuje pomocy kolegów. Teresa Lisbon kłóci się z jednym ze swoich agentów.