Melissa i Joey

Mel zgadza się, by Lennox pojechała za swoją wykładowczynią do Kolumbii. Joey skłania Dani, by porozmawiała z matką na temat jej nieodpowiedzialnego zachowania.