M.A.S.H.

Sokole Oko rozsiewa plotkę o przyjeździe Marilyn Monroe do szpitala polowego. Tymczasem B.J. udaje się na ryby. Jego wyprawa zostaje przerwana wskutek ostrzału snajpera.