M.A.S.H.

Major Winchester postanawia się nie odzywać do wszystkich w obozie, co Sokole Oko i B.J. uznają za wyzwanie. Tymczasem pewien medyk doznaje amnezji.