M.A.S.H.

Kolejny dzień z życia amerykańskich chirurgów i pielęgniarek z wojskowego szpitala polowego. Pułkownik Blake wyjeżdża na jakiś czas z jednostki. Pod jego nieobecność obowiązki dowódcy pełnią wspólnie major Burns i Gorące Wargi. Tymczasem Sokole Oko konsekwentnie odmawia wydania ciężko rannego Koreańczyka oficerowi wywiadu, który zamierza zabrać go na egzekucję.