M.A.S.H.

Sokole Oko zostaje postawiony przed sądem wojskowym. Jest oskarżony o wywołanie rewolty w czasie, gdy dowódcą był major Frank Burns.