M.A.S.H.

Sokolemu Oku, Margaret i Radarowi udaje się zakończyć delikatną operację pośród huku strzałów chińskich dział.