M.A.S.H.

Pułkownik Potter choruje na świnkę. Do MASH przyjeżdża nowy chirurg, który ma go zastąpić. Lekarz szybko zostaje zaakceptowany. Wszyscy spodziewają się, że nowy członek zespołu wniesie dużo dobrego w życie szpitala.