M.A.S.H.

Tęskniący za swoją rodziną B.J. angażuje się w pomoc żyjącej w ubóstwie koreańskiej rodzinie. Przebywający w obozie generał doświadcza serii nieszczęśliwych wypadków.