Majowie: Tajemnicza cywilizacja

Naukowcy wciąż nie poznali wszystkich tajemnic Majów. Współczesna technologia pozwala dokonać odkryć, które podważają dotychczasową wiedzę na ten temat. Kluczowy staje się rozwój skaningu laserowego. Dzięki odnalezionym ruinom, inskrypcjom i dowodom badacze mogą szczegółowo prześledzić historię pradawnych mieszkańców Ameryki Środkowej i ujawnić ich mroczne sekrety. Autorzy czteroodcinkowej serii przybliżą chronologię powstania i upadku Majów. Okazuje się, że zaczęli oni tworzyć zręby społeczeństwa wcześniej, niż sądzono. Widzowie dowiedzą się, jak przebiegały kolejne etapy przemiany tego ludu w potężną cywilizację. Specjaliści analizują m.in. powiązania między starożytnymi Olmekami a majańskimi piramidami.