Kryminał: Gliny

Tym razem policja zajmuje się bardzo różnorodnymi zajściami. Interweniuje zarówno w sytuacjach niezagrażających niczyjemu zdrowiu ani życiu, takich jak drobna stłuczka pojazdów na cmentarzu, jak również jest zmuszona ścigać przestępcę, który oblał kwasem swojego sąsiada.