Kości

Booth, Brennan i Angela przyjeżdżają do szpitala w Waszyngtonie, by przekazać wicedyrektorowi Cullenowi i jego żonie wyniki badań laboratoryjnych ich córki, Amy. Wykryto u niej niezwykle rzadki u osób w jej wieku typ nowotworu płuc. Najczęstszą przyczyną tej postaci raka jest azbest, ale Cullenowie twierdzą, że Amy nigdy nie miała z nim styczności. Wspominają jednak, że przed rokiem córka złamała nogę i musiała przejść przeszczep kości. Doktor Brennan zleca prześwietlenie.