Konstrukcyjne katastrofy

Naukowcy chcą dowiedzieć się, dlaczego lawina błotna przykryła całą dzielnicę. Próbują także odpowiedzieć na pytanie, czy ponad 200 tys. ludzi na Haiti poniosło śmierć z winy inżynierów.