Konstrukcje, które zmieniły świat

Dwaj wizjonerzy, Perry Collins i Cyrus West Field, na sto lat przed powstaniem internetu, podjęli próbę połączenia USA z resztą świata za pomocą kabla telegraficznego położonego na samym dnie oceanu.