Komisarz Rex

Zostaje zamordowana mała dziewczynka. Kilka dni później zgłoszone zostaje zaginięcie jej koleżanki. Śledztwo pozwala ustalić, że obie pobierały lekcje gry na fortepianie u tego samego nauczyciela, Hofmanna.