Komisarz Rex

Kiedy pewna kobieta zostaje uduszona, jedyną poszlaką na miejscu zbrodni jest charakterystyczny zapach. W obliczu braku dowodów Moser prosi o pomoc swoją koleżankę po fachu, Elisabeth Boehm.