Koloseum

Kiedy Hateriusz buduje Koloseum z popiołów Złotego Domu Nerona, okazuje się, że to dopiero początek jego pracy. Wkrótce cesarz Domicjan zleca mu dodanie złożonej sieci podziemnych tuneli - hypogeum.