Kobiety w III Rzeszy

Do 1942 roku kobiety nie były już jedynie świadkami lub współwinnymi. Odgrywały bowiem równie ważną rolę, jak mężczyźni. Zdarzało się, że były równie okrutne i bezwzględne. Po II wojnie światowej jednak udało im się wymknąć sprawiedliwości.