Kobiety w III Rzeszy

Niemki często są określane jako bierni świadkowie przerażających zbrodni popełnionych przez reżim nazistowski. Okazuje się, że wiele z tych kobiet było też aktywnymi uczestniczkami - równie brutalnymi i bezlitosnymi jak mężczyźni. Nowe pokolenie historyków, m.in. Wendy Lower, Elizabeth Harvey czy Johann Chapoutot, postanowił odkryć prawdę o tym, czy i do jakiego stopnia kobiety Trzeciej Rzeszy były zaangażowane w okrucieństwa.