Jim wie lepiej

Rodzice pozwalają dziewczynkom otworzyć stoisko z lemoniadą. Niebawem dzieci z domu obok również zaczynają dorabiać w ten sposób do kieszonkowego. Ta niespodziewana konkurencja sprawia, że Jim, Cheryl i pozostali członkowie rodziny angażują się w rywalizację z sąsiadami.