Jim wie lepiej

Jim otwarcie krytykuje to, w jaki sposób Dany postępuje wobec swoich podwładnych. W efekcie jego działań Dana traci posadę. Tymczasem Andy ma problemy z nadchodzącą imprezą urodzinową.