Jaś Fasola

Rowan Atkinson wciela się w postać gapowatego Jasia Fasoli, który komplikuje najprostszą sytuację. Tu przystępuje do egzaminu z trygonometrii. Następnie na plaży w bardzo skomplikowany sposób próbuje założyć kąpielówki.