Jak do tego doszło

Twórcy przypominają skandale na najwyższych szczeblach władzy i historie polityków, które stały się sensacją w środkach masowego przekazu. Próbują dociec, jaką rolę odgrywają doniesienia prasowe w pociąganiu wpływowych ludzi do odpowiedzialności. Przyglądają się najsłynniejszym sprawom zakończenia karier politycznych.