J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze

Podczas operacji wojskowej jedna z baterii ostrzeliwuje zwiadowców. Do szpitala trafia jedenastu żołnierzy. Prawdopodobnie ktoś pomylił koordynaty. Przyznaje się do tego syn generała, podporucznik Jey Williamson. Harm i Meg chcą taśmy z zapisem rozmowy Williamsona z jego dowódcą - kapitanem Reedem.