J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze

Harm walczy o wolność weterana piechoty, który stanął w obliczu groźby długoletniego więzienia.