II wojna światowa na Pacyfiku

Działania wojenne prowadzone są zarówno na morzu, lądzie, jak i w powietrzu. Brutalna i krwawa wojna na wyniszczenie zaczyna przynosić ogromne straty po obu stronach. Japonia jednak nie ma zamiaru tak łatwo złożyć broni.