Hawaii 5.0

Podczas kempingowej wycieczki drużyny skautek, do której należy Grace, córka Danny'ego, uzbrojony mężczyzna strzela do McGarretta i zamyka wszystkich w starym magazynie. Bierze zakładników. Wspaniała wyprawa zmienia się w obóz przetrwania. Tymczasem Adam przedstawia Kono swojego brata, Michaela, który niedawno wyszedł z więzienia.