Górscy cieśle

Ekipa Curzelów wspina się na szczyt góry Fravort, mierzący 2347 m n.p.m. Fachowcy mają tu zbudować od podstaw nowy drewniany schron biwakowy.