Godziny grozy

Wybuch niszczy wejście do budynku. Tymczasem burmistrz zostaje zamordowany w swojej rezydencji. Terroryści próbują dostać się do zasobów finansowych kraju. Holt torturuje Alice, aby wydobyć z niej hasło do rodzinnego konta bankowego. Komandor Lowe nawiązuje kontakt z dowództwem. Rita Reynolds, pierwsza dama, dowiaduje się, że jej mąż ma kochankę.