Futurama

Bender traci życie. Jego oprogramowanie zaczyna nawiedzać siedzibę Planet Express. Robo-diabeł pokazuje Benderowi, jak wygląda piekło dla robotów. Fry odwiedza świat Amiszów.