Futurama

Najnowszy wynalazek Profesora zaburza strukturę czasu. Fry proponuje Leeli małżeństwo.