Family Guy: Głowa rodziny

Brian publikuje w internecie wyjątkowo obraźliwy wpis, przez co on i jego rodzina zostają wykluczeni z lokalnej społeczności. Brian musi opuścić rodzinny dom.